Szkoda całkowita – co trzeba wiedzieć?

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, szkoda całkowita jest wówczas, gdy przywrócenie pojazdu po wypadku do stanu mechanicznego zezwalającego na jego dalsze wykorzystywanie jest niewykonalne. W wypadku wystąpienia szkody całkowitej ubezpieczyciel jest zwolniony od obowiązku płacenia wydatków naprawy pojazdu. Zgodnie z aktualnymi przepisami, poprzez nierentowność naprawy należy rozumieć sytuację, w jakiej koszt wykonania napraw przekracza cenę samochodu.

Jak otrzymać odszkodowanie za szkodę częściową?

Szkodę częściową można zlikwidować, używając ubezpieczenia OC czy AC. Pierwsze spośród nich będzie dotyczyło sytuacji, w której ktoś inny jest sprawcą wydarzenia oraz mamy dane tej osoby. Wtedy starczy przygotować odpowiednie oświadczenie oraz udać się wraz z nim do ubezpieczyciela sprawcy. Z kolei w sukcesu kiedy sami wyrządziliśmy szkodę lub nie znamy osoby sprawcy, należy sięgnąć po swoją polisę AC. W takiej sytuacji należy zrobić zdjęcia zniszczonego pojazdu oraz wypełnić odpowiedni dokument, dostępny na stronie ubezpieczyciela lub zgłosić szkodę telefonicznie.

Uszkodzenia pojazdu ocenione przez ubezpieczyciela jako szkoda całkowita niejednokrotnie nie znaczy tego, iż po wypadku samochód nadaje się jedynie na złom. Stowarzyszenie ubezpieczeniowe robiąc szacunek do zrealizowania odszkodowania z OC, może określić ten rodzaj straty, jeżeli suma wydatków naprawy auta przewyższa 100% jego ceny w dniu, w którym doszło do wypadku, natomiast więc z finansowego punktu widzenia – nie opłaca się go naprawiać.

Szkoda całkowita samochodu – co dalej?

Pamiętajmy, iż auto, jakie nie nadaje się już do obsługi, należy wyrejestrować. Wrak możemy sprzedać, natomiast w wypadku, kiedy nie przedstawia on już żadnej wartości, możemy dać pojazd na złom. Stacja demontażu powinna dać Ci poświadczenie o kasacji auta – z tym zaświadczeniem powinieneś się udać do urzędu w celu wyrejestrowania samochodu. O tym fakcie należy poinformować ubezpieczyciela. Mamy wówczas prawo do zwrotu niezagospodarowanej części opłaty z OC oraz AC.

Co z wrakiem przy szkodzie całkowitej?

W wypadku rozliczenia szkody jako całkowitej zgodnie z zasadami Komisji Nadzoru Finansowego stowarzyszenie ubezpieczeniowe powinno wesprzeć w sprzedaży pojazdu za opłatę nadmienioną w zestawieniu straty. Posiadacz pojazdu nie musi natomiast skorzystać z tej pomocy. Może wykazać się, iż stowarzyszenie ubezpieczeniowe obniży cenę wraku, należy wtedy odwołać się od przedstawionej decyzji. Firmy ubezpieczeniowe mogą zamieścić wrak pojazdu na specjalistycznych aukcjach.