Kiedy stwierdza się szkodę całkowitą?

Ubezpieczyciel może na bazie wykonanych przez siebie opinii oraz rozliczeń przyjąć, iż naprawa samochodu po szkodzie jest nieopłacalna czy niemożliwa. Wówczas, odmawia pokrycia wydatków naprawy uznając, iż powstała szkoda całkowita – Super Polisa. Stwierdzenie to zaistniało w praktyce ubezpieczeniowej oraz dotyczy zarówno strat likwidowanych przez ubezpieczycieli w ramach ubezpieczeń OC, jak i AC.

Co to jest szkoda całkowita?

W przepisach nieobecna jest definicja szkody całkowitej. Określenie to jest natomiast często wykorzystywane zarówno przez ubezpieczycieli, jak i pokrzywdzonych. Z tym stwierdzeniem można napotkać się również w orzecznictwie prawniczym. Kiedy jest szkoda, powód ma prawo do odszkodowania. Nim natomiast firma ubezpieczeniowa określi wielkość świadczenia, wielokrotnie przeprowadza analizy, czy doszło do szkody częściowej lub szkody całkowitej.

Wartość należnego poszkodowanemu odszkodowania powinna być określona w taki sposób, by zapewnić mu przywrócenie samochodu do stanu, w jakim znajdywał się przed wydarzeniem wywołującym szkodę. Wydatki te określane są na bazie stworzonego szacunku naprawy czy są rozliczone po dokonaniu naprawy na bazie przedstawionych faktur. Z kolei, o szkodzie całkowitej mówimy wówczas, kiedy naprawa zniszczonego samochodu jest ekonomicznie bezzasadna, co znaczy, iż samochód został zniszczony w takim zakresie, że wartość przewidywanych wydatków naprawy przewyższa cenę samochodu przed powstaniem szkody.

Szkoda całkowita – czy można naprawiać auto?

Chociaż wielu kierowców zadaje sobie zapytanie: szkoda całkowita – czy można naprawić auto, należy uzmysłowić sobie jedną sprawę. Szkoda całkowita znaczy tak duże zniszczenie pojazdu, iż jego naprawa jest nie jedynie nieopłacalna w sensie finansowym, ale także – niezwykle często – niewykonalna. Choćby niezwykle drogie naprawy mogą nie pozwalać na to, by kierowca mógł w dalszym ciągu pewnie jeździć poszczególnym samochodem. Nawet jeżeli naprawa jest możliwa, niejednokrotnie może być zupełnie nieopłacalna, więc także większość kierowców po stwierdzeniu szkody całkowitej rezygnuje z naprawy pojazdu.

Czemu stwierdzenie szkody całkowitej może być nieopłacalne dla klienta?

Nie podlega jednak wątpliwości, iż stwierdzenie szkody całkowitej stawia ubezpieczyciela na lepszej pozycji. W ten sposób unika on kolejnych wydatków połączonych np. z rozliczeniem z warsztatem samochodowym, wykonaniem kosztorysu przy wypłacie gotówkowej i połączonych z tym potencjalnych sporów. Jest on zatem niejednokrotnie gotowy do podjęcia niezwykle szybkiej decyzji o szkodzie całkowitej.