Szkoda całkowita – na co może liczyć właściciel samochodu?

Szkoda całkowita może zaistnieć w dwóch wypadkach. Pierwszym spośród nich jest sytuacja, w której zniszczenia samochodu są tak duże, iż właściwie nie nadaje się on już do naprawy. Jego odnowienie do stanu sprzed wypadku jest w zasadzie niewykonalne, np. po pożarze. Innym czynnikiem wystąpienia szkody całkowitej może być brak finansowego uzasadnienia naprawy. Dzieje się w wypadku, kiedy koszt wyeliminowania zniszczeń zdecydowanie przewyższa cenę samochodu. W takiej sytuacji ubezpieczyciel także może zadecydować o wystąpieniu szkody całkowitej.

Szkoda całkowita auta – co znaczy?

Wyraz szkoda całkowita nie pojawia się w przepisach, jednak wywodzi się z praktyki ubezpieczeniowej w obszarze eliminacji strat. Utrwalił się on także w orzecznictwie prawniczym. Stwierdzenie to jest zarówno w dokumentach obowiązujących ubezpieczeń OC, jak i autocasco. W wielkim uproszczeniu szkoda całkowita samochodu ma miejsce wówczas, kiedy samochód ten uległ uszkodzeniu w takim stanie, iż nie nadaje się do naprawy, lecz także wówczas, kiedy wydatki likwidacji szkody przewyższają cenę rynkową auta.

Kiedy ubezpieczyciel może określić szkodę całkowitą?

Ubezpieczyciel ustala szkodę całkowitą, jeżeli naprawa auta jest nieopłacalna. Pozostałe są kryteria oceny szkody całkowitej w wypadku ubezpieczenia OC, natomiast pozostałe, kiedy chodzi o ubezpieczenie nieobowiązkowe (AC). W wypadku ubezpieczenia obowiązkowego ubezpieczyciel określi szkodę całkowitą, kiedy wartość naprawy w całości będzie przekraczała cenę pojazdu sprzed wypadku.

Szkoda całkowita a naprawa pojazdu – czy to możliwe?

Odpowiedź na to zapytanie jest zależna naturalnie od określonego wypadku. Zależność pomiędzy szkodą całkowitą natomiast naprawą pojazdu leży zatem w stopniu jego zniszczenia. Właściciel samochodu może usłyszeć dwie diagnozy: pojazdu albo nie da się naprawić, lub jest to ekonomicznie nieuzasadnione. W tym drugim wypadku naprawa jest zatem dopuszczalna, ale zdaniem ubezpieczyciela – natomiast czasami pracownika warsztatu – nierentowna. Jego opinia nie znaczy natomiast, iż sam poszkodowany nie może podjąć decyzji o naprawie.

Szkoda całkowita AC – jaka wielkość odszkodowania?

Wielkość odszkodowania za szkodę całkowitą z AC to cena rynkowa auta wychodząca na dzień wypadku minus pozostałości po zniszczonym samochodzie. Aby odebrać więcej pieniędzy, pozostałości sprzedaj – w świetle prawa cywilnego są Twoją własnością. Możesz także przekazać pozostałości zniszczonego samochodu stowarzyszeniu ubezpieczeniowemu, przeznaczyć samochód do kasacji oraz otrzymać potwierdzenie wyrejestrowania. Wtedy otrzymasz większe odszkodowanie.