Szkoda całkowita – co trzeba wiedzieć?

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, szkoda całkowita jest wówczas, gdy przywrócenie pojazdu po wypadku do stanu mechanicznego zezwalającego na jego dalsze wykorzystywanie jest niewykonalne. W wypadku wystąpienia szkody całkowitej ubezpieczyciel jest zwolniony od obowiązku płacenia wydatków naprawy pojazdu. Zgodnie z aktualnymi przepisami, poprzez nierentowność naprawy należy rozumieć sytuację, w jakiej koszt wykonania napraw przekracza cenę samochodu.

Jak otrzymać odszkodowanie za szkodę częściową?

Szkodę częściową można zlikwidować, używając ubezpieczenia OC czy AC. Pierwsze spośród nich będzie dotyczyło sytuacji, w której ktoś inny jest sprawcą wydarzenia oraz mamy dane tej osoby. Wtedy starczy przygotować odpowiednie oświadczenie oraz udać się wraz z nim do ubezpieczyciela sprawcy. Z kolei w sukcesu kiedy sami wyrządziliśmy szkodę lub nie znamy osoby sprawcy, należy sięgnąć po swoją polisę AC. W takiej sytuacji należy zrobić zdjęcia zniszczonego pojazdu oraz wypełnić odpowiedni dokument, dostępny na stronie ubezpieczyciela lub zgłosić szkodę telefonicznie.

Uszkodzenia pojazdu ocenione przez ubezpieczyciela jako szkoda całkowita niejednokrotnie nie znaczy tego, iż po wypadku samochód nadaje się jedynie na złom. Stowarzyszenie ubezpieczeniowe robiąc szacunek do zrealizowania odszkodowania z OC, może określić ten rodzaj straty, jeżeli suma wydatków naprawy auta przewyższa 100% jego ceny w dniu, w którym doszło do wypadku, natomiast więc z finansowego punktu widzenia – nie opłaca się go naprawiać.

Szkoda całkowita samochodu – co dalej?

Pamiętajmy, iż auto, jakie nie nadaje się już do obsługi, należy wyrejestrować. Wrak możemy sprzedać, natomiast w wypadku, kiedy nie przedstawia on już żadnej wartości, możemy dać pojazd na złom. Stacja demontażu powinna dać Ci poświadczenie o kasacji auta – z tym zaświadczeniem powinieneś się udać do urzędu w celu wyrejestrowania samochodu. O tym fakcie należy poinformować ubezpieczyciela. Mamy wówczas prawo do zwrotu niezagospodarowanej części opłaty z OC oraz AC.

Co z wrakiem przy szkodzie całkowitej?

W wypadku rozliczenia szkody jako całkowitej zgodnie z zasadami Komisji Nadzoru Finansowego stowarzyszenie ubezpieczeniowe powinno wesprzeć w sprzedaży pojazdu za opłatę nadmienioną w zestawieniu straty. Posiadacz pojazdu nie musi natomiast skorzystać z tej pomocy. Może wykazać się, iż stowarzyszenie ubezpieczeniowe obniży cenę wraku, należy wtedy odwołać się od przedstawionej decyzji. Firmy ubezpieczeniowe mogą zamieścić wrak pojazdu na specjalistycznych aukcjach.

 

Kiedy stwierdza się szkodę całkowitą?

Ubezpieczyciel może na bazie wykonanych przez siebie opinii oraz rozliczeń przyjąć, iż naprawa samochodu po szkodzie jest nieopłacalna czy niemożliwa. Wówczas, odmawia pokrycia wydatków naprawy uznając, iż powstała szkoda całkowita – Super Polisa. Stwierdzenie to zaistniało w praktyce ubezpieczeniowej oraz dotyczy zarówno strat likwidowanych przez ubezpieczycieli w ramach ubezpieczeń OC, jak i AC.

Co to jest szkoda całkowita?

W przepisach nieobecna jest definicja szkody całkowitej. Określenie to jest natomiast często wykorzystywane zarówno przez ubezpieczycieli, jak i pokrzywdzonych. Z tym stwierdzeniem można napotkać się również w orzecznictwie prawniczym. Kiedy jest szkoda, powód ma prawo do odszkodowania. Nim natomiast firma ubezpieczeniowa określi wielkość świadczenia, wielokrotnie przeprowadza analizy, czy doszło do szkody częściowej lub szkody całkowitej.

Wartość należnego poszkodowanemu odszkodowania powinna być określona w taki sposób, by zapewnić mu przywrócenie samochodu do stanu, w jakim znajdywał się przed wydarzeniem wywołującym szkodę. Wydatki te określane są na bazie stworzonego szacunku naprawy czy są rozliczone po dokonaniu naprawy na bazie przedstawionych faktur. Z kolei, o szkodzie całkowitej mówimy wówczas, kiedy naprawa zniszczonego samochodu jest ekonomicznie bezzasadna, co znaczy, iż samochód został zniszczony w takim zakresie, że wartość przewidywanych wydatków naprawy przewyższa cenę samochodu przed powstaniem szkody.

Szkoda całkowita – czy można naprawiać auto?

Chociaż wielu kierowców zadaje sobie zapytanie: szkoda całkowita – czy można naprawić auto, należy uzmysłowić sobie jedną sprawę. Szkoda całkowita znaczy tak duże zniszczenie pojazdu, iż jego naprawa jest nie jedynie nieopłacalna w sensie finansowym, ale także – niezwykle często – niewykonalna. Choćby niezwykle drogie naprawy mogą nie pozwalać na to, by kierowca mógł w dalszym ciągu pewnie jeździć poszczególnym samochodem. Nawet jeżeli naprawa jest możliwa, niejednokrotnie może być zupełnie nieopłacalna, więc także większość kierowców po stwierdzeniu szkody całkowitej rezygnuje z naprawy pojazdu.

Czemu stwierdzenie szkody całkowitej może być nieopłacalne dla klienta?

Nie podlega jednak wątpliwości, iż stwierdzenie szkody całkowitej stawia ubezpieczyciela na lepszej pozycji. W ten sposób unika on kolejnych wydatków połączonych np. z rozliczeniem z warsztatem samochodowym, wykonaniem kosztorysu przy wypłacie gotówkowej i połączonych z tym potencjalnych sporów. Jest on zatem niejednokrotnie gotowy do podjęcia niezwykle szybkiej decyzji o szkodzie całkowitej.

 

Szkoda całkowita – na co może liczyć właściciel samochodu?

Szkoda całkowita może zaistnieć w dwóch wypadkach. Pierwszym spośród nich jest sytuacja, w której zniszczenia samochodu są tak duże, iż właściwie nie nadaje się on już do naprawy. Jego odnowienie do stanu sprzed wypadku jest w zasadzie niewykonalne, np. po pożarze. Innym czynnikiem wystąpienia szkody całkowitej może być brak finansowego uzasadnienia naprawy. Dzieje się w wypadku, kiedy koszt wyeliminowania zniszczeń zdecydowanie przewyższa cenę samochodu. W takiej sytuacji ubezpieczyciel także może zadecydować o wystąpieniu szkody całkowitej.

Szkoda całkowita auta – co znaczy?

Wyraz szkoda całkowita nie pojawia się w przepisach, jednak wywodzi się z praktyki ubezpieczeniowej w obszarze eliminacji strat. Utrwalił się on także w orzecznictwie prawniczym. Stwierdzenie to jest zarówno w dokumentach obowiązujących ubezpieczeń OC, jak i autocasco. W wielkim uproszczeniu szkoda całkowita samochodu ma miejsce wówczas, kiedy samochód ten uległ uszkodzeniu w takim stanie, iż nie nadaje się do naprawy, lecz także wówczas, kiedy wydatki likwidacji szkody przewyższają cenę rynkową auta.

Kiedy ubezpieczyciel może określić szkodę całkowitą?

Ubezpieczyciel ustala szkodę całkowitą, jeżeli naprawa auta jest nieopłacalna. Pozostałe są kryteria oceny szkody całkowitej w wypadku ubezpieczenia OC, natomiast pozostałe, kiedy chodzi o ubezpieczenie nieobowiązkowe (AC). W wypadku ubezpieczenia obowiązkowego ubezpieczyciel określi szkodę całkowitą, kiedy wartość naprawy w całości będzie przekraczała cenę pojazdu sprzed wypadku.

Szkoda całkowita a naprawa pojazdu – czy to możliwe?

Odpowiedź na to zapytanie jest zależna naturalnie od określonego wypadku. Zależność pomiędzy szkodą całkowitą natomiast naprawą pojazdu leży zatem w stopniu jego zniszczenia. Właściciel samochodu może usłyszeć dwie diagnozy: pojazdu albo nie da się naprawić, lub jest to ekonomicznie nieuzasadnione. W tym drugim wypadku naprawa jest zatem dopuszczalna, ale zdaniem ubezpieczyciela – natomiast czasami pracownika warsztatu – nierentowna. Jego opinia nie znaczy natomiast, iż sam poszkodowany nie może podjąć decyzji o naprawie.

Szkoda całkowita AC – jaka wielkość odszkodowania?

Wielkość odszkodowania za szkodę całkowitą z AC to cena rynkowa auta wychodząca na dzień wypadku minus pozostałości po zniszczonym samochodzie. Aby odebrać więcej pieniędzy, pozostałości sprzedaj – w świetle prawa cywilnego są Twoją własnością. Możesz także przekazać pozostałości zniszczonego samochodu stowarzyszeniu ubezpieczeniowemu, przeznaczyć samochód do kasacji oraz otrzymać potwierdzenie wyrejestrowania. Wtedy otrzymasz większe odszkodowanie.